හොඳම තත්ත්වයේ වියළි අයිස් වෙළඳපොලේ හොඳම මිල අවුරුදු 30 කට වැඩි පළපුරුද්ද

හොඳම තත්ත්වයේ වියළි අයිස් වෙළඳපොලේ හොඳම මිල අවුරුදු 30 කට වැඩි පළපුරුද්ද
හොඳම තත්ත්වයේ වියළි අයිස් වෙළඳපොලේ හොඳම මිල අවුරුදු 30 කට වැඩි පළපුරුද්ද

වියලි අයිස්
Sri Lanka

Dry Ice Lanka යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වියළි අයිස් ඔන්ලයින් වෙළඳසැල සහ මාර්ගගත බෙදාහැරීමේ සේවාවයි.
අපි නැවුම් සහ ගුණාත්මක වියළි අයිස් සාධාරණ මිලකට ලබා දෙන්නෙමු. දැනට, අපට හොඳම සේවාදායක පදනමක් ඇති අතර වියළි අයිස් මාර්ගගත සේවාවන් සමඟ අපගේ සේවාව පුළුල් කරමින් සිටිමු.
dry ice online store, online delivery service, fresh and best quality dry ice in Sri Lanka.
අප අමතන්න
dry ice online store, online delivery service, fresh and best quality dry ice in Sri Lanka.
dry ice online store, online delivery service, fresh and best quality dry ice in Sri Lanka.
dry ice online store, online delivery service, fresh and best quality dry ice in Sri Lanka.

අප ආයතනය පිළිබද යමක්

We have 08 years plus industrial and business experience in dry ice production and distribution in Sri Lanka. We always really care about our product’s quality, not the quantity. So that’s the reason for our success factor.

අපි වියළි අයිස් ලබා දෙන්නේ විශිෂ්ට තත්ත්වයේ ය. අපගේ බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලියේදී මුද්‍රා තැබූ(Sealed) ගුණාත්මක බහාලුම් සහ සිසිලන ක්‍රම සහ ශිල්පීය ක්‍රම අපි භාවිතා කරමු.

dry ice online store, online delivery service, fresh and best quality dry ice in Sri Lanka.
සෑම විටම නැවුම්
නිෂ්පාදන
dry ice online store, online delivery service, fresh and best quality dry ice in Sri Lanka.
වේගවත් සහ විශ්වසනීය
භාරදීම

Our Client's Feedbacks

Discover what our happy customers have to say about their experience with us. See how we strive for excellence and take pride in delivering exceptional service to our valued customers.

Shevanka Kurumbalapitiya
Shevanka Kurumbalapitiya@shevanka.kurumbalapitiya
Read More
Great service and great prices! They deliver the dry ice straight to your doorstep. I didn't have the right containers to keep the ice and they were gracious enough to let me keep the box and return it the next day as well. I would definitely buy from them again!
Dimitri Wickremasinghe
Dimitri Wickremasinghe@dimiw1
Read More
prompt delivery. well packed. slightly on the expensive side but considering its delivered. no issue at all
Previous
Next

අපගේ විශේෂත්වයන්

නැවුම් නිෂ්පාදන
අපි වියළි අයිස් සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදන විශිෂ්ට තත්ත්වයේ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දෙන්නෙමු.
හොඳම මිල ගණන්
අපගේ මිල ගණන් ඉතා සාධාරණ වන අතර වෙළඳපොලේ හොඳම මිල වේ.
වෘත්තීය සේවය
ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි අයිස් කර්මාන්තය පිළිබඳ අපට වසර 30 කට වඩා පළපුරුද්දක් ඇත.
100% තෘප්තිය
අපගේ සෑම ගනුදෙනුකරුවෙකුම අපගේ සේවාවන් සහ නිෂ්පාදන පිළිබඳව සැබවින්ම සතුටු වේ.
හොඳම නිෂ්පාදන සහ සේවා
අපි සැමවිටම සැබවින්ම සැලකිලිමත් වන්නේ අපගේ නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය ගැන මිස ප්‍රමාණය ගැන නොවේ.
බෙදා හැරීමේ විකල්ප
බෙදා හැරීමේදී අපි හොඳම ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගනිමු. එබැවින් දැනට අප බෙදා හැරීමේ සේවාව ලබා දෙන්නේ සීමිත ප්‍රදේශවලට පමණි. අපගේ බෙදාහැරීමේ ජාලය හොඳම තත්ත්වයෙන් තවත්පු ළුල් කිරීමට අපි මහන්සි වෙමු.

වියළි අයිස් සමඟ සතුට සමරන්න

si_LKSinhala
බෙදාහැරීමේ ප්‍රදේශ
මේ වන විට අපි අපගේ බෙදාහැරීමේ සේවාව ගම්පහා සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කවල සීමිත ප්‍රදේශවල ලබා දෙන්නෙමු. ඔබට කිසියම් විමසීමක් හෝ ඉල්ලීමක් ඇත්නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න, දු.ක. - 76 786 5802
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
නගරය තැපැල් කේතය
Biyagama 11650
Biyagama IPZ 11672
Delgoda 11700
Kadawatha 11850
Makola 11640
Malwana 11670
Siyambalape 11607
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
නගරය තැපැල් කේතය
Kaduwela 10640
Malabe 10115